Akutol VET

Ochranný plastický obvaz ve spreji

Ochranný plastický obvaz ve spreji k rychlému ošetření oděrek a drobných povrchových poranění. Zejména je vhodný u povrchových poranění končetin. Produkt je možné použít i na ochranu tlapek při nepříznivém či mrazivém počasí. Tlapky se nerozmočí a nepopraskají.

 

Složení:

Tetrafluorethanum, Ethylis acetas, Copolymerum acrylatum, Nitrofuralum

 

Charakteristika:

Ochranný plastický obvaz ve spreji s hnacím plynem.

 

Indikace:

AKUTOL® VET  sprej ad us. vet. se používá k rychlému ošetření oděrek a drobných povrchových poranění. Zejména je vhodný u povrchových poranění tlapek dolních končetin. Po nanesení do 3 minut zasychá a vytváří vodě odolnou ochrannou vrstvu. Plastická ochrana zabraňuje přístupu cizorodých látek ze zevního prostředí, přitom ale nezabraňuje přirozené perspiraci pokožky. Rána zůstává uzavřená před nepříznivými vlivy, proces hojení pod plastickou vrstvou obvazu však probíhá. Obvaz je ve vodě nerozpustný. K odstranění obvazu dojde samovolně po 3-4 dnech postupně probíhajícím zeslabením plastické vrstvy otěrem. Vyžaduje-li to charakter hojené rány, je možné postřik prostředkem AKUTOL®  VET sprej ad us. vet. po 3 dnech opakovat.

 

Způsob použití: 

-  Před upotřebením protřepat.

-  Nádobku je nutné držet ve svislé poloze.

- Přípravek se aplikuje stiskem rozprašovače nad ošetřovaným místem ze vzdálenosti 15-20 cm od povrchu poranění.

Aplikuje se postřikem na povrch ošetřovaného místa tak, aby z ošetřované plochy nestékal.

 

Upozornění: 

-  Při aplikaci je nutné chránit oči před zásahem spreje.

-  Aplikovat  jednu vrstvu plastického obvazu. 

-  Nástřikem více vrstev se zhorší přirozené dýchání rány a zpomalí proces hojení.

-  Nikdy nepoužívat pro překrytí rány s masivním krvácením !

 

Bezpečnostní opatření:

-  Uchovávejte mimo dosah dětí.

-  Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

-  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru. Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně nádobky.

-  Při práci nejezte, nepijte, nekuřete. Nepoužívejte v blízkosti ohně.

 

Uchovávání: Skladuje se při teplotách 10-25 °C.