Avejodin VET

Dezinfekční a antiseptický přípravek ve spreji.

Dezinfekční a antiseptický přípravek ve spreji k dezinfekci povrchu kůže při ošetření drobných povrchových poranění i k dezinfekci kůže před aplikací injekcí.

 

Složení:

Ethanolum  denat. 86,07 g , Monopropylenglycolum 6,67 g, PVP-Iodum 5,13 g, Ureum 1,33 g,  Potassium iodatum 0,80 g ve 100,0 g  přípravku.

 

Charakteristika:Dezinfekční a antiseptický přípravek ve spreji s mechanickým rozprašovačem.

 

Indikace:AVEJODIN VET sprej s mechanickým rozprašovačem ad us. vet. se používá k dezinfekci povrchu kůže při ošetření drobných povrchových poranění,  k dezinfekci kůže před aplikací injekcí a k přípravě operačního pole.

 

Způsob použití: 

-  Nádobku je nutné držet ve svislé poloze dnem dolů.

-  Přípravek se aplikuje opakovaným stiskem mechanického rozprašovače nad ošetřovaným místem ze vzdálenosti 15-20 cm od povrchu těla.

Před prvním použitím nutno vícekrát stisknout  rozprašovač naprázdno.

-  Aplikuje se postřikem na povrch ošetřované kůže v množství, které odpovídá ploše ošetřovaného místa. -  -  Aplikuje se tak, aby z ošetřované plochy nestékal. V případě potřeby je možné postřik opakovat po předchozím očištění ošetřeného místa.

 

Upozornění:

-  Přípravek AVEJODIN VET sprej s mechanickým rozprašovačem ad us. vet. se nedoporučuje používat při přecitlivělosti na jód nebo obsažené pomocné látky.

-  Zvýšená pozornost je nutná při poruchách činnosti štítné žlázy, při poruchách činnosti ledvin, v době gravidity, laktace a u mláďat do 2 měsíců.

-  Při aplikaci je nutné chránit oči před zásahem spreje.

 

Bezpečnostní opatření:

-  Uchovávejte mimo dosahu dětí.

-  Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

-  Uchovávejte mimo dosahu zdrojů zapálení – Zákaz kouření. 

-  Obal likvidujte v  rámci organizovaného sběru. 

-  Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně nádobky.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřete. Nepoužívejte v blízkosti ohně.

 

Uchovávání:Skladuje se při teplotách 10-25 °C.